Hamvas Béla: Zöld és lila – Részlet a Patmosz c. kötetből. Elolvasom
Shopping cart
0 Ft

Hamvas Béla

Asset 3

KARNEVAL

Varázsló

Decembertől

A MEDIO Kiadónál
és a nagyobb
könyvesboltokban

7 kötetes

jubileumi kiadás

Az eredeti,

autorizált gépirat
helyreállított
szövegváltozata

XI. 30., péntek, 18:00

Ördög,

bűn és szabadság

a bukottság rangja a világegyetemben, a zuhanás méltósága Hamvas, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Nietzsche, Bergyajev alapján Szécsi András előadása

Palkovics Tibor

Hamvas Béla

aktualitása

Mindezek mellett azonban, a Hamvas Béla aktualitására irányuló szokásos kérdésfeltevésnek ma van egy olyan arculata is, amely paradox módon éppen a maga sablonos, sőt mondhatni, közhelyszerű jellegénél fogva kellően provokatív és felszólító, hogy az ember e sematikus szófordulat mögé nézzen és magára a kérdésre irányuló kérdést is feltegye: mit is értünk valójában azon, amikor a hamvasi életmű aktualitására kérdezünk rá? Pontosabban megfogalmazva: milyen rejtett előfeltevések nyilatkozhatnak meg abban, amikor valamely kiemelkedő életmű releváns jelenlétének kérdését firtatjuk?

XII. 7., péntek, 18:00

A Karnevál

jelentésszintjei

1. A jelentések általános
és irodalmi szintjei 2. A Karnevál jelentésszintjei 3. A megértés szintjei

Szemelvények

Az öt géniusz

című írásból

Amiről itt ebben a pillanatban szó van, hogy magyar földön az egymáshoz tartozó öt elem, amely az egységet itt egyedül megteremti és megteremtheti, az évszázadok folyamán miért nem vált egységgé. A géniuszok, amelyek egymáshoz tartoztak és tartoznak, egymástól független életet élnek, egymást nem ismerve fel, egymással szemben ellenségesen, mindig egymástól elválasztva és külön. Magyar földön nem volt egység.
*
A géniusz és a démon nem kettő. Ugyanarról az ősalakzatról van szó.

„Isten az, aki, mondja Eckehart
és aki Isten, az az enyém és aki az enyém, azt szeretem
és akit szeretek, az engem szeret és magához von
és aki magához vont, az inkább én vagyok, mint saját magam.”

– Hamvas Béla: Sarepta

1897–1968

Hamvas Béla

Hamvas Béla a XX. század kimagasló gondolkodója, regényírója, esszéistája. Foglalkozott művészetelméleti, kultúrtörténeti és filozófiai kérdésekkel, de életművének középpontjába az emberi lét alapkérdéseit, valamint az ezekre megfogalmazott válaszokat állította. Az ősi szellemi hagyományokról írt esszéi és tanulmányai pedig olyan egyetemes orientációról tanúskodnak, amely valóban kivételesnek mondható. BŐVEBBEN
„Csoda az, ami egyszerű. Csoda az, ami valódi.
A nem-valódi a káprázat.”

– Hamvas Béla: Szilveszter

Hamvas Béla művei

MEDIO Kiadó

A MEDIO Kiadó 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy Hamvas Béla hagyatékát gondozza és közreadja. A kiadó az életműsorozat 30 kötetét, valamint több önálló kiadványt jelentetett meg eddig, és folyamatosan dolgozunk a kéz- és gépiratban maradt hagyaték további részének közreadásán. 2023-ig szeretnénk a teljes életművet az olvasóközönség kezébe adni, amely előre láthatóan összesen 38 kötetet fog kitenni. Ezzel párhuzamosan, 2020-ban szeretnénk megkezdeni Hamvas Béla

életművének kritikai kiadását, valamint megjelentetni több idegen nyelvű kötetet is. Terveink között szerepel angolszász kortársairól szóló értekezéseinek angol nyelvű kiadása, és több, válogatott esszéket tartalmazó kötet. Reméljük, hogy tevékenységünk által a magyar és külföldi olvasók is egyre átfogóbb képet alkothatnak e sokak által a XX. század egyik legnagyobb magyar gondolkodójának és írójának tartott szerző életművéről.
Bővebben a kiadóról

Részletek

Hamvas Béla műveiből

Hamvas Béla: Zöld és lila
A lila egyáltalán nem felel meg a pirosnak, és a zöld nem felel meg a kéknek. Ez a két szín így egymás mellett valami egészen mást mond, mint amit a hagyomány alapján ki lehetne találni. Elolvasom

Híreink

 

Új tévéfilm Így látták ők – szemtanúk Hamvas Béláról címmel, (50 perc) melyben olyan emberek (rokonok, barátok, tanítványok, munkatársak) szólalnak meg és mesélik el személyes élményeiket Hamvas Béláról, akik életében ismerték őt.
 
Vetítések:
Október 21.: Sülyi Őriszentpéteren
November 4.: Duna World (vasárnap du. 14 és 15h között)
November 8.: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
November 15.: Szathmári Botond rendezvényén.
 
Rendező: Katona Zsuzsa, gyártó: Aster Film Támogató: EMMI Kulturális Államtitkárság
 
Az Így látták ők – szemtanúk Hamvas Béláról című interjúkötet várhatóan 2019 tavaszán jelenik meg.

2018. november végén lesz Ljubljanában. Konferencia lesz Hamvas Béláról, valamint levetítik a Nevezetes névtelen című Hamvas Béláról szóló filmet szlovén felirattal.

2019 őszén a Pozsonyi Könyvfesztiválon Magyarország lesz a díszvendég és többek között 2 Hamvas-kötet megjelenése várható szlovák nyelven, valamint a Nevezetes névtelen című film szlovák nyelvű változatának vetítése.

„Nincs semmi, ami ne függne felülről és ne támaszkodna arra, ami alatta van, mint Hérakleitos mondja: hodos anó kató mia, a fel és a le ugyanaz, analógia katalógiának felel meg és a dolgok szükségképpen hierarchiában állnak, lefelé alapozódnak és értelmüket felülről kapják, de a fent is, a lent is állandóan jelen van.

– Hamvas Béla: Sarepta

Értesülne új köteteinkről?

A hírlevelünkre történő feliratkozással azonnal értesítjük az életműsorozat, az önálló kötetek és külföldi kiadványaink megjelenéséről.

Megosztás: