Hamvas Béla: A vallásról – Részlet a Karneval VII. könyvéből. Elolvasom
Shopping cart
0 Ft

Hamvas Béla

KARNEVAL

Az eredeti,
autorizált gépirat
helyreállított változata

Decembertől
a MEDIO Kiadónál

Hamvas Béla

Asset 3

KARNEVAL

Varázsló

Decemberben

A MEDIO Kiadónál
és a nagyobb
könyvesboltokban

7 kötetes

jubileumi kiadás

Az eredeti,

autorizált gépirat
helyreállított
szövegváltozata

I. 19., szombat, 10-21:00

Ősök és utódok

Hamvas-nap, Műcsarnok

A Rejtett történetek – az életreform mozgalmak és a művészetek c. kiállítás kísérőrendezvénye

Ötven éve, 1968-ban hunyt el Hamvas Béla esszéíró, filozófus, a magyar kultúra egyedülálló alakja. A Rejtett történetek kiállításhoz kapcsolódva a Műcsarnok egész napos eseménysorozattal idézi meg Hamvas Béla szellemi örökségét.

II. 8., péntek, 18:00

Hol van Hamvas

Béla a Karneválban?

Nyitrai Tamás előadása

– Az író a regényben Dantétól Dosztojevszkijig: kihátrálás a műből

– Ki írja a Karnevált? Bormester, vagy az ügynök?

– Az írói jelenlét szintjei és morfológiája a Karneválban

II. 1., péntek, 18:00

Vízöntő

korkép, körkép, kórkép
avagy lubickolnak-e a vízöntők

Szécsi András asztrológus előadása

Hamvas Béla, Dmitrij Mereskovszkij és Jorge Luis Borges alapján

„Isten az, aki, mondja Eckehart
és aki Isten, az az enyém és aki az enyém, azt szeretem
és akit szeretek, az engem szeret és magához von
és aki magához vont, az inkább én vagyok, mint saját magam.”

– Hamvas Béla: Sarepta

Hamvas Béla

1897-1968

Hamvas Béla a XX. század kimagasló gondolkodója, regényírója, esszéistája.
Foglalkozott művészetelméleti, kultúrtörténeti
és filozófiai kérdésekkel, de életművének középpontjába az emberi lét alapkérdéseit, valamint az ezekre megfogalmazott válaszokat állította. Az ősi szellemi hagyományokról írt esszéi és tanulmányai pedig olyan egyetemes orientációról tanúskodnak, amely valóban kivételesnek mondható.

Bővebben…

1897–1968

Hamvas Béla

Hamvas Béla a XX. század kimagasló gondolkodója, regényírója, esszéistája. Foglalkozott művészetelméleti, kultúrtörténeti és filozófiai kérdésekkel, de életművének középpontjába az emberi lét alapkérdéseit, valamint az ezekre megfogalmazott válaszokat állította. Az ősi szellemi hagyományokról írt esszéi és tanulmányai pedig olyan egyetemes orientációról tanúskodnak, amely valóban kivételesnek mondható. BŐVEBBEN
„Csoda az, ami egyszerű. Csoda az, ami valódi.
A nem-valódi a káprázat.”

– Hamvas Béla: Szilveszter

MEDIO Kiadó

A MEDIO Kiadó 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy Hamvas Béla hagyatékát gondozza és közreadja. A kiadó az életműsorozat 30 kötetét, valamint több önálló kiadványt jelentetett meg eddig, és folyamatosan dolgozunk a kéz- és gépiratban maradt hagyaték további részének közreadásán. 2023-ig szeretnénk a teljes életművet az olvasóközönség kezébe adni, amely előre láthatóan összesen 38 kötetet fog kitenni. Ezzel párhuzamosan, 2020-ban szeretnénk megkezdeni Hamvas Béla életművének kritikai kiadását, valamint megjelentetni több idegen nyelvű kötetet is. Terveink között szerepel angolszász kortársairól szóló értekezéseinek angol nyelvű kiadása, és több, válogatott esszéket tartalmazó kötet. Reméljük, hogy tevékenységünk által a magyar és külföldi olvasók is egyre átfogóbb képet alkothatnak e sokak által a XX. század egyik legnagyobb magyar gondolkodójának és írójának tartott szerző életművéről.
Bővebben a kiadóról

Hamvas Béla művei

MEDIO Kiadó

A MEDIO Kiadó 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy Hamvas Béla hagyatékát gondozza és közreadja. A kiadó az életműsorozat 30 kötetét, valamint több önálló kiadványt jelentetett meg eddig, és folyamatosan dolgozunk a kéz- és gépiratban maradt hagyaték további részének közreadásán. 2023-ig szeretnénk a teljes életművet az olvasóközönség kezébe adni, amely előre láthatóan összesen 38 kötetet fog kitenni. Ezzel párhuzamosan, 2020-ban szeretnénk megkezdeni Hamvas Béla

életművének kritikai kiadását, valamint megjelentetni több idegen nyelvű kötetet is. Terveink között szerepel angolszász kortársairól szóló értekezéseinek angol nyelvű kiadása, és több, válogatott esszéket tartalmazó kötet. Reméljük, hogy tevékenységünk által a magyar és külföldi olvasók is egyre átfogóbb képet alkothatnak e sokak által a XX. század egyik legnagyobb magyar gondolkodójának és írójának tartott szerző életművéről.
Bővebben a kiadóról

Részletek

Hamvas Béla műveiből

Mi is az a vallás? Persze ha önök a vallás szót hallják, tüstént lágy feszélyben vannak. A szó iránt való bántóan külső hódolat kötelező. Mindenki legünnepélyesebb faszádját ölti fel. Sem vigyorogni, sem köpködni, sem dohányozni nem ildomos, sőt a nőkön a kivágott ruha is megbotránkoztató. A dolog egy kicsit unalmas, viszont mindenki, nemde? Ásítani nem szabad, csak a végén. Szóval a vallás az a kényelmetlenség, amikor minden másképpen van, mint ahogy a valóságban van. Elolvasom

Híreink

 

Új tévéfilm Így látták ők – szemtanúk Hamvas Béláról címmel, (50 perc) melyben olyan emberek (rokonok, barátok, tanítványok, munkatársak) szólalnak meg és mesélik el személyes élményeiket Hamvas Béláról, akik életében ismerték őt.
 
Vetítések:
Október 21.: Sülyi Őriszentpéteren
November 4.: Duna World (vasárnap du. 14 és 15h között)
November 8.: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
November 15.: Szathmári Botond rendezvényén.
 
Rendező: Katona Zsuzsa, gyártó: Aster Film Támogató: EMMI Kulturális Államtitkárság
 
Az Így látták ők – szemtanúk Hamvas Béláról című interjúkötet várhatóan 2019 tavaszán jelenik meg.

2018. november végén lesz Ljubljanában. Konferencia lesz Hamvas Béláról, valamint levetítik a Nevezetes névtelen című Hamvas Béláról szóló filmet szlovén felirattal.

2019 őszén a Pozsonyi Könyvfesztiválon Magyarország lesz a díszvendég és többek között 2 Hamvas-kötet megjelenése várható szlovák nyelven, valamint a Nevezetes névtelen című film szlovák nyelvű változatának vetítése.

„Nincs semmi, ami ne függne felülről és ne támaszkodna arra, ami alatta van, mint Hérakleitos mondja: hodos anó kató mia, a fel és a le ugyanaz, analógia katalógiának felel meg és a dolgok szükségképpen hierarchiában állnak, lefelé alapozódnak és értelmüket felülről kapják, de a fent is, a lent is állandóan jelen van.

– Hamvas Béla: Sarepta

Értesülne új köteteinkről?

A hírlevelünkre történő feliratkozással azonnal értesítjük az életműsorozat, az önálló kötetek és külföldi kiadványaink megjelenéséről.