Munkatársak

ADORJÁNI BÉLA

Ügyvezető igazgató

Eddigi szakmai pályafutásom során mindig igyekeztem magyar márkatermékekkel foglalkozni. Számos olyan cégben dolgoztam vezetőként, vagy vezettem ilyen cégeket, amelyek ismert magyar márkát állítottak elő és forgalmaztak. Bár első hangzásra talán meglepő, de őszinte meggyőződésem, hogy Hamvas Béla életműve is magyar márkatermék. Egyedi, megismételhetetlen, és ma még nem kellően ismert, nem érdeme szerint elismert szellemi teljesítmény, olyan immateriális jószág, amit felemelni az őt megillető helyre óriási kihívás, embert próbáló egyszersmind megtisztelő feladat. Ezt próbáljuk munkatársaimmal megvalósítani, azaz Hamvas Béla ismertségét és elismertségét mélyíteni, szélesíteni és növelni, elsődlegesen hazánkban, de ezen túllépve Magyarország határain túl is.PALKOVICS TIBOR

Hamvas Béla hagyatékának gondozója

Zeneművészeti és filozófiai tanulmányokat folytatott. Diplomáját az ELTE Bölcsészkarának Filozófia Tanszékén szerezte. Kutatásainak és tevékenységének fő területe a német idealizmus művészetfilozófiája, Hamvas Béla gondolkodásának, metafizikájának összefüggései, valamint szellemi forrásainak feltárása és közzététele. Ez utóbbi keretében készítette el többek között a Hamvas Béla számára is mértékadó tradicionális művészetszemlélet alapelveit bemutató Titus Burckhardt két művének fordítását (A szakrális művészet lényegéről. Bp. Arcticus, 2000; Chartres és a katedrális születése. Bp. Arcticus, 2001), valamint e szemlélethez tartozó olyan szerzők kisebb írásainak fordításait, mint Rudolf Kassner, Leopold Ziegler, Marco Pallis, Ernst Jünger, Robert Reininger, Rudolf Pannwitz, mely fordítások 2002-től különböző folyóiratokban és periodikákban jelentek meg. 2008-2012-ig a Hamvas Béla műveinek külföldi megismertetését feladatául állító Editio M Kiadó munkatársa, 2015 óta Hamvas Béla írói hagyatékának gondozója és az életműkiadás köteteinek szerkesztője. Többek között A valóság közelsége címmel jelent meg tanulmánya egy gyűjteményes kötetben a nálunk szinte teljesen ismeretlen múlt századi osztrák gondolkodó, Robert Reininger filozófiájáról. Legutóbbi írásai Hamvas Béla háború-felfogásáról A kárhozattól a védtelenségig címen a Tempevölgy folyóiratban (2018/1), valamint a Napút folyóirat (2018/12) Hamvas-számában jelentek meg.VÁRHEGYI MIKLÓS

Hamvas Béla hagyatékának gondozója

Szerkesztette (Kőszegi Lajossal) az Életünk című folyóirat Hamvas Béla— (1987/9) és Szabó Lajos—emlékszámát (1989/9-10). Írásai és fordításai az Új Symposionban, a Nappali Házban, a győri Műhelyben, az Új Forrásban, a BUKSZ-ban, a Magyar Tudományban, a Partban és Tagore: Szentjánosbogarak című kötetében (Veszprém, 1991.) jelentek meg. Szerkesztette a Galagonya magyarok. Szemelvények a magyar nyelvű filozófiából Apáczaitól Böhmig. (1992.) és az Elmész. Szemelvények a régi magyar filozófiából. (1994.) című köteteket.MÁTÉ ERIKA

A Hamvas Béla Alapítvány rendezvényszervezője

Tanulmányait az ELTE Tanárképző magyar-történelem szakán, majd Szociológiai Intézetében végezte, a kettő között nemzetközi újságírói tanulmányokat folytatott. 1998 és 2010 között a Magyar Rádió munkatársa. 2007-től buddhista- és jógatanulmányokat folytat Lílávadzsra Pressing Lajos mentorálásával, 2011 óta jógaoktatással is foglalkozik. Hamvas Béla írásaival egyetemi tanulmányai során találkozott először, 2013 óta a Hamvas Béla Alapítvány munkatársa és programszervezője, közösségi oldalainak szerkesztője. 2014 óta a Milton Friedman (egykori Zsigmond Király) Egyetem senior képzése keretében tart különböző kurzusokat, egyebek mellett 2016 és 2017 között három előadássorozatot Hamvas Béláról.

Webáruház készítés