Hamvas Béla: A vallásról – Részlet a Karneval VII. könyvéből. Elolvasom
Shopping cart
0 Ft

Nyitrai Tamás

Előadássorozat
Hamvas Béla halálának 50. évfordulója alkalmából

(a Hamvas Béla Alapítvány szervezésében)

Hamvas Béla legjelentősebb irodalmi alkotása, a Karnevál a világirodalom olyan remekműveivel hozható összefüggésbe, mint Dante Isteni Színjátéka, Cervantes Don Quijotéja, Shakespeare drámái, L. Sterne Tristram Shandyje, E.T.A. Hoffmann elbeszélései, Gogol Holt lelkek és Dosztojevszkij Ördögök című regénye; Musil Tulajdonságok nélküli embere vagy J. Joyce Ulyssese.

Az említett művek – és joggal bővíthetnénk a felsorolást Rabelais, Swift és mások műveivel – lényege az emberi létezés univerzalitásának fájdalmas elvesztése, és a visszahódítására tett heroikus vagy éppen komikus kísérletek ábrázolása – az adott kor és kultúrkör történeti körülményei és jelmezei között.

A felsorolt művek karneváli jellege abból adódik, hogy az autentikus létből kiesett ember csupán lényének valódiságát álcázva, azt akár el is veszítve élhet.

A 90 perces előadásokra az alábbi időpontokban került sor:

1.  2018. február 9. péntek, 18-20 óra

Bevezető előadás

 • a Karnevál jelentősége Hamvas Béla életművében
 • a világirodalmi előzmények kiválasztásának szempontjai
 • az előzményként számításba jöhető művek rövid bemutatása, jelentőségük

 

2.  2018. március 9. péntek, 18-20 óra

az Isteni Színjáték és a Karnevál

 • a szerkezetek szimbolikája
 • történetiség és imagináció
 • önmagam felismerésének útjai: a szerepek

 

3.  2018. április 20. péntek, 18-20 óra

Cervantes Don Quijotéja és a Karnevál

 • életeszmények és mániák
 • az író személyes jelenléte
 • „idegenkezűség” a műben
 • irónia és humor

 

4.  2018. május 18., október 19. péntek, 18-20 óra

Sterne Tristram Shandyje és a Karnevál

 • a regényforma radikális megújítása
 • a szatíra iránya és eszközei
 • az idő és tér koordinátáinak felbontása
 • az olvasó a szereplők között

 

5.  2018. november 9. péntek, 18-20 óra

Dosztojevszkij Ördögök című regénye és a Karnevál

 • a létrontás aktív és passzív szereplői
 • a polgári erények összeomlása
 • a másik ember képe mint önkép