Hamvas Béla: A vallásról – Részlet a Karneval VII. könyvéből. Elolvasom
Shopping cart
0 Ft

Adatkezelési nyilatkozat

hamvasbela.hu

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a MEDIO Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.hamvasbela.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: BIF-003101700/2004/C) a Társaság C/002098/2003 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:

2.1.      Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A www.hamvasbela.hu oldalon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi): Adatkezelő: MEDIO Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság  rövidített neve: Medio Kft., cégjegyzékszáma: 01-09-671-558; adószám: 10965230-2-41 székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 2. postai címe (hivatalos levelezési címe): 1364 Pf. 103.  elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@mediokiado.hu honlapjának címe: www.hamvasbela.hu adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-58983/2012.   Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Szabályzat adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.