Hamvas Béla: A vallásról – Részlet a Karneval VII. könyvéből. Elolvasom
Shopping cart
0 Ft

Álarc és koszorú

Raktáron

(Esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások I. 1930-1935)

Az életműkiadás jelen, Álarc és koszorú c. kötetétől kezdődően – összesen négy köteten átHamvas Béla külön gyűjteménybe nem rendezett esszéit és tanulmányait, valamint előadásait és hozzászólásait adjuk közre. A kötetek fő gerincét azok az esszék képezik, amelyek egyfelől az 1930-as évektől kezdődően különböző társadalmi, kulturális és művészeti folyóiratokban, periodikákban és évkönyvekben jelentek meg, másfelől azok az írások, amelyeket az 1948-as elhallgattatását követő időkből kéz- vagy gépiratos formában a hagyaték őrzött meg.

2 990 Ft

Kategória:

További információk

Oldalszám

440

Kötetszám

30.

Kiadás éve

2018., első kiadás

Szerkesztette

Palkovics Tibor

Műfaj

Esszék

Sorozat

Hamvas Béla-életműsorozat

Tartalomjegyzék

Nietzsche-jubileum
Új középkor
A négyszázéves Montaigne (1533–1933)
Vázlat egy apokaliptikus történetfilozófiához
Álarc és koszorú
Igen is, meg nem is (Ars poetica)
Természettudományos mitológia
Az orosz emigráció történetfilozófiája
Bizánc
A magány szociológiája
Modern apokalipszis
Egzisztenciafilozófia
Kultúrmorfológia
Az asztrológia újjászületése

Utószó

Babits Mihálynak 1930-ban írott levelében saját tanulmányai és „igazi,szívvel űzött” gondolatai megfogalmazásának szokatlan hangütéséről számol be, amelynek kapcsán Nietzsche, Klages és a George-kör szellemiségének megnyilatkozásait mint eltérő beszédmódjának lényeges forrásait említi.
Mintegy harmincöt évvel később, egyik utolsó és nagyobb lélegzetű művészeti tárgyú írásában pedig Herbert Read nyomán e szokatlan hangütés ihletőjének és befogadójának a „tizedik múzsa” műfaját nevezi meg, vagyis az esszét, ahogyan azt – mint írja – Montaigne-től és Bacontől kezdve e „művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kassner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger” – és kétségtelenül hozzá lehet tenni: maga Hamvas Béla is – megformálták.
TELJES ÍRÁS ELOLVASÁSA