Események betöltése

Hamvas Béla legjelentősebb irodalmi alkotása, a Karnevál a világirodalom olyan remekműveivel hozható összefüggésbe, mint Dante Isteni Színjátéka, Cervantes Don QuijotéjaShakespeare drámái, L. Sterne Tristram ShandyjeE.T.A. Hoffmann elbeszélései, Gogol Holt lelkek és Dosztojevszkij Ördögök című regénye; Musil Tulajdonságok nélküli embere vagy J. Joyce Ulyssese.

Az említett művek – és joggal bővíthetnénk a felsorolást Rabelais, Swift és mások műveivel – lényege az emberi létezés univerzalitásának fájdalmas elvesztése, és a visszahódítására tett heroikus vagy éppen komikus kísérletek ábrázolása – az adott kor és kultúrkör történeti körülményei és jelmezei között.

A felsorolt művek karneváli jellege abból adódik, hogy az autentikus létből kiesett ember lényének valódiságát csupán álcázva, önmagát el is veszítve élhet.