Előadássorozat Hamvas Béla halálának 50. évfordulója alkalmából

Előadássorozat Hamvas Béla halálának 50. évfordulója alkalmából
(a Hamvas Béla Alapítvány szervezésében)

Hamvas Béla legjelentősebb irodalmi alkotása, a Karnevál a világirodalom olyan remekműveivel hozható összefüggésbe, mint Dante Isteni Színjátéka, Cervantes Don Quijotéja, Shakespeare drámái, L. Sterne Tristram Shandyje, E.T.A. Hoffmann elbeszélései, Gogol Holt lelkek és Dosztojevszkij Ördögök című regénye; Musil Tulajdonságok nélküli embere vagy J. Joyce Ulyssese.

Az említett művek – és joggal bővíthetnénk a felsorolást Rabelais, Swift és mások műveivel – lényege az emberi létezés univerzalitásának fájdalmas elvesztése, és a visszahódítására tett heroikus vagy éppen komikus kísérletek ábrázolása – az adott kor és kultúrkör történeti körülményei és jelmezei között.

A felsorolt művek karneváli jellege abból adódik, hogy az autentikus létből kiesett ember csupán lényének valódiságát álcázva, azt akár el is veszítve élhet.

 

A 90 perces előadásokra az alábbi időpontokban került sor:

1. 2018. február 9. péntek, 18-20 óra

Bevezető előadás

a Karnevál jelentősége Hamvas Béla életművében
a világirodalmi előzmények kiválasztásának szempontjai
az előzményként számításba jöhető művek rövid bemutatása, jelentőségük

 

2. 2018. március 9. péntek, 18-20 óra

Az Isteni Színjáték és a Karnevál

a szerkezetek szimbolikája
történetiség és imagináció
önmagam felismerésének útjai: a szerepek

 

3. 2018. április 20. péntek, 18-20 óra

Cervantes Don Quijotéja és a Karnevál

életeszmények és mániák
az író személyes jelenléte
„idegenkezűség” a műben
irónia és humor

 

4. 2018. május 18., október 19. péntek, 18-20 óra

Sterne Tristram Shandyje és a Karnevál

a regényforma radikális megújítása
a szatíra iránya és eszközei
az idő és tér koordinátáinak felbontása
az olvasó a szereplők között

 

5. 2018. november 9. péntek, 18-20 óra

Dosztojevszkij Ördögök című regénye és a Karnevál

a létrontás aktív és passzív szereplői
a polgári erények összeomlása
a másik ember képe mint önkép

Webáruház készítés