Hamvas Béla: A vallásról – Részlet a Karneval VII. könyvéből. Elolvasom
Shopping cart
0 Ft
Hamvas Béla (1897 – 1968)

Hamvas
Béla

Hamvas Béla a XX. század kimagasló magyar gondolkodója, írója, regényírója, esszéistája. Hatalmas műveltségének és átfogó szemléletének látóterében foglalkozott a művészetelmélet és kultúrtörténet kérdéseivel, társadalmi és filozófiai kérdésekkel egyaránt. Életművének középpontjába azonban az emberi lét és élet alapkérdéseit, az ember végső önazonosságára vonatkozó örök kérdéseket, valamint az ezekre megfogalmazott válaszokat állította – akkor is, amikor az ősi szellemi hagyományokról és művészetekről írta magával ragadó és gyönyörűen megformált esszéit, de akkor is, amikor regényeit, elbeszéléseit vagy filozófiai tanulmányait fogalmazta. Az 1950-es évek elején született Karnevál című regényében a következőképp indítja el a cselekmények hatalmas folyamát: „Vajon az embernek, ha nem tudja, hogy kicsoda, nem kötelessége önmagát megkeresnie? Nem kell-e útnak indulni, mint a régi bölcsek tanították, és addig nem nyugodni, amíg az ember önmagát megtalálja?” – Ezt kutatva járta be és – ami még lényegesebb – emelte önmagába, miként maga mondja: „ötezer év bölcsességét”, az ősi keleti és nyugati kultúrák szellemi örökségétől egészen napjainkig – mégpedig olyan egyetemes orientációval és átfogó szemlélettel, olyan írói színvonalon bontva ki mindezt, amely valóban kivételesnek mondható.

Hamvas-Béla-egy-évesen-1898
Hamvas Béla 1897 május 29-én, Eperjesen

1897

Hamvas Béla megszületik Eperjesen.

Édesapja, Hamvas József, evangélikus lelkész, magyar-német szakos tanár, író (1871-1948).

1898

A család Pozsonyba költözik.

Hamvas Béla és huga

1906-1914

Édesapja az Evangélikus Líceum tanára, ahol Hamvas Béla 1906-tól 1914-ig középiskoláit végzi.

1914

Érettségi vizsgáit követően
önkéntes katonai szolgálatra jelentkezik,
tiszti iskolai kiképzést kap.
Hamvas Béla 1918-19
Hamvas Béla 1918-19
Hamvas Béla Az első világháború idején

1916-1917

Ukrán és olasz frontszolgálat.
Kétszer megsebesül.

1919

Novemberben édesapja a szlovák hűségesküt megtagadja, a családot kiutasítják Pozsonyból. Budapestre költöznek.

1919-1923

A Pázmány Péter Tudományegyetem
magyar-német szakos hallgatója.

1923-1926

Újságíró a Budapesti Hírlapnál,
majd a Szózatnál.
Angyal Ilona, Hamvas Béla első felesége

1928

Házasságot köt Angyal Ilonával.

1928-1948

Könyvtáros a Fővárosi Könyvtárban.

Kerényi Károly 1930 körül

1935-1936

Kerényi Károllyal megalakítja a Sziget kört.

1936

Megírja a Magyar Hyperiont,
első írói korszaka ars poeticáját.
Kemény Katalin

1937

Házasságot köt Kemény Katalinnal.

1940-1944

Háromszor kap katonai behívóparancsot. (1942 – orosz frontszolgálat.)

Hamvas Béla a második világháború idején

1943

A láthatatlan történet megjelenése
(Egyetemi Nyomda).

1943-1944

Megírja a Scientia sacra című nagyesszét, amely második írói korszakának megnyitója.

Délután gondoltam: milyen csekély különbség van mostani és tíz év előtti életem között – kívülről. Milyen óriási különbség van belülről. Milyen csekély azonban a valódi realizálás, hogy kívülről nem az látszik, ami belülről van. Hogy tud ez kínozni! Vajon tévedés az egész, hogy megváltozottnak látok mindent (magamat), pedig csak nézetem és szemléletem változott meg?

1944. XII. 9. (Naplók I.)

1945

Remete-hegyi lakásukat bombatalálat éri, könyvtára, kéziratai megsemmisülnek.

1945-1948

Az Egyetemi Nyomda Kis Füzetei
sorozatot szerkeszti.
Az Anthologia humana negyedik kiadása
Az Anthologia humana negyedik kiadása

1946

Az Anthologia humana – Ötezer év bölcsessége című szemelvénygyűjtemény
első kiadása.
(1948-ig még két újabb kiadást ér meg.)

1948

Könyvtári állásából felfüggesztik
és kényszernyugdíjazzák.

Isten különös védelme alatt állok. Mit jelent ez? Nem kell félteni hatalmat, pecsenyét, vagyont. Isten nem ad ilyesmit – egész mást jelent ez. Nos igen, mit jelent azon kívül, hogy egyénileg rábíztam magam, és ez nekem személyes ügyem és bátorságom? Mit jelent ez másnak? Neked? A Világnak? Mit jelentek?

Bp., 1948. VIII. 11. (Naplók I.)

1948-1951

Földműves igazolványt vált ki,
és sógora szentendrei kertjét műveli.

1951

Megírja Karnevál című regényét.

Karnevál kommentár

Minden regénytől abban különbözik, hogy számos magyarázatot ad, de mindegyiket kineveti, végül is megoldatlanul hagyja. A centrumhoz nem nyúl hozzá. Minden mű „megoldás” – Sterne, Joyce, görögök, Faust, stb. Ez a megoldatlanság pietása, de mégsem leírás: der Überschöpfung-szerű, művészi, szürrealista, de nem „megváltás”. Ezt fenntartja a végsőnek, annak, aki „van”.

1951-1964

Tiszapalkonya, Inota, Bokod – raktáros, segédmunkás, gondnok az Erőműberuházási Vállalatnál.

1958-1966

Megírja Patmosz című háromkötetes esszégyűjteményét, az életmű utolsó periódusának főművét.
Hatvannyolc évet éltem; minimum (legkevesebb) ugyanannyi évre (időre) lenne szükségem, hogy hatvannyolc év hibáit helyrehozzam (kijavítsam, megbánjam, levezekeljen).

Bp., 1965. VII. 15. (Naplók II.)

1964

Másodszor is nyugdíjazzák.

1968

November 7-én agyvérzésben meghal.