Ecce homo

Palkovics Tibor Ecce homo Hamvas Béla regényéről „Nézzük meg tehát az embert, mert micsoda mulatságosabb, mint éppen az ember?” (A magyar Hyperión) Hamvas Béla Ördöngösök című regényét saját visszaemlékezése és a mű gépiratának keltezése alapján 1928-29 fordulóján mintegy másfél hónap leforgása alatt írta: „Meg akartam ismételni azt a remek időt, amit [...]

2018-06-27T00:21:55+00:00

„Itt mindennek kell lenni”

Palkovics Tibor „Itt mindennek kell lenni” (Bevezető A valóságban felébredni - Hamvas Béla. Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve című kötethez) Pillanat soha sincs hely nélkül és hely pillanat nélkül. A kettőt összefogja valami: – a sors. Mert a sors az, amely tér is, idő is, bent is, kint [...]

2018-06-27T00:13:06+00:00

Minden úgy van, ahogy nincs

Palkovics Tibor Minden úgy van, ahogy nincs Hamvas Béla szatirikus írásai „Azt mondják, a komorság az ördög arca.” Difficile est saturam non scribere – nehéz szatírát nem írni, mondja Juvenalis szatíráinak mindjárt az első könyvében, és a jelen kötetben olvasható írások tanúsága szerint ezt Hamvas Béla sem gondolta másként. Azonban [...]

2018-06-27T00:01:32+00:00

Tájak, ahová menni lehet

Palkovics Tibor Tájak, ahová menni lehet Hamvas Béla Litaija „A realitás az igazságtól való elhagyatottság.” Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” a kéziratos hagyatéknak kétségtelenül egyik legkülönösebb darabja. Nemcsak hangvétele és formája okán, hanem már keletkezésének körülményei és külalakjának gondos megformálása folytán is – mert valóban egy kis, Hamvas [...]

2018-06-26T23:53:40+00:00

Palkovics Tibor: Távlat és autonómia

Palkovics Tibor Távlat és autonómia Hamvas Béla Álarc és koszorú c. kötetéhez Babits Mihálynak 1930-ban írott levelében Hamvas Béla saját tanulmányai és „igazi,szívvel űzött” gondolatai megfogalmazásának szokatlan hangütéséről számol be, amelynek kapcsán Nietzsche, Klages és a George-kör szellemiségének megnyilatkozásait mint eltérő beszédmódjának lényeges forrásait említi. Mintegy harmincöt évvel később, [...]

2018-06-25T10:54:48+00:00

Palkovics Tibor: Az „authentikus hang” keresése

Palkovics Tibor AZ „AUTHENTIKUS HANG” KERESÉSE Hamvas Béla Sarepta c. kötetének új kiadásához „Kedves Barátom! Ezúttal egész sereg kézirattal leplek meg. (…) A harmadik kéziratot egészen különös figyelmedbe ajánlom. A könyv, amiről szól, két fiatalember első műve és a legnagyobb mértékben figyelemreméltó. Talán karácsony előtt még erre is sor [...]

2018-06-25T10:42:53+00:00