//Műrészletek

A tettes

Hamvas Béla A tettes Részlet Hamvas Béla Csütörtöki beszélgetések c. művéből Ez az arckép-vázlat kísérlet az antiszemitizmus egyik oldalának megvilágítására. Mindjárt hozzá lehet tenni – s így bontakozik ki az arckép minden vonása teljes élességében –: az Antikrisztus egyik oldalának megvilágítására. Mint később ki fog derülni, az Antikrisztus abban a [...]

2018-06-29T14:03:47+00:00

Hamvas Béla: A száz könyv

Hamvas Béla A száz könyv A Mérték sorozat füzetei A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani. Ezúttal nem arról van szó, hogy valaki szórakoztató [...]

2018-06-28T11:36:48+00:00

Hamvas Béla: Zöld és lila

Hamvas Béla Zöld és lila Esszé Hamvas Béla Patmosz c. kötetéből Köztudomású, hogy a reneszánsz festészetének alapszíne a kék és a piros. Azt is sokan tudják, hogy a két alapszín is együtt valamiképpen a reneszánsz legfontosabb mondanivalójával függ össze. Nem csupán intern festészettörténeti mozzanat, ezúttal nem két kiegészítő szín, nem [...]

2018-06-28T11:49:55+00:00

Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

Hamvas Béla Olbrin Joachim csodálatos utazása – Részlet Hamvas Béla Babérligetkönyv c. művéből –  Napokra lenne szükség elbeszélni, hogy Olbrin Joachim hogyan akart elhelyezkedést találni; nagy kötetekre lenne szükség elbeszélni, hogy temérdek vállalkozását miképpen kísérte minden esetben keserves kudarc. Egyszer bizony kell majd rá időt szakítani, és pontosan el kell [...]

2018-07-04T12:24:53+00:00

Hamvas Béla: Metapoiézisz

Hamvas Béla Metapoiézisz Poiézisz mesteri tevékenységet jelent, és e szóval a görögök a művész munkáját jelölték meg. Poiézisz az az aktivitás, amely nem a közvetlen biológiai életre vonatkozik, hanem a létért való küzdelemben felvett célszerű magatartáson túllép. Abban, ami poiétikus, van valami többlet, és ez a többlet az, ami benne [...]

2018-06-25T09:44:00+00:00

Hamvas Béla: Kiengesztelődés

Hamvas Béla Kiengesztelődés A hiteles gondolkozásnak a jelenből kell kiindulnia. A tényleges jelenlét azonban nem elég. Ez még csak szituácionizmus. A modern gondolkozást jelentékennyé az teszi, hogy a jelenkorra az egyetemes emberi mértéket alkalmazza. A jelen csak így válik mérhetővé. A mérték a hagyomány, vagyis a szentkönyvek. Ez annak a [...]

2018-06-25T09:36:57+00:00

Hamvas Béla: Interview

Hamvas Béla Interview Részlet a Patmosz című kötetből Nem illendő, ha valaki kérdezés nélkül önmagáról beszél. Ezúttal, mivel magamról kívánok beszélni, és nincs, aki kérdezzen, de az illendőségnek eleget óhajtok tenni, a kérdést magamnak kell feltenni. Kényszerhelyzet, s mint rendesen, ha az ember könnyíteni akar rajta, még nehezebb lesz.Nehogy a [...]

2018-06-28T11:46:51+00:00

Hamvas Béla: Eksztázis

Hamvas Béla Eksztázis 1.A szentkönyveket az ember kinyilatkoztatás útján kapta. Mint a hagyomány minden lényeges fogalma, a kinyilatkoztatás is a szektáknak vagy a racionalizmusnak, és így a fantazmagóriának vagy a tagadásnak esett áldozatul. Ha a hagyomány megszakad, ez a kettős törvénytelenség mindig fellép, a túlzás és a lekicsinylés, a közösségben [...]

2018-06-28T11:18:43+00:00