/Olvasmányok

Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

Hamvas Béla: Babérligetkönyv Az 1930-42 között keletkezett Babérligetkönyv esszéit Hamvas Béla „imakönyvnek” is nevezi. Ahogy maga írja: „szívem szerint való imák ezek, mert a természet imádkozik: a virág, a csillag, a madár, a könyv; de imádkozik benne a szem, a fül, az ujj, a nyelv, az ízlés, az [...]

2018-05-18T23:04:41+00:00

Hamvas Béla: Metapoiézisz

Poiézisz mesteri tevékenységet jelent, és e szóval a görögök a művész munkáját jelölték meg. Poiézisz az az aktivitás, amely nem a közvetlen biológiai életre vonatkozik, hanem a létért való küzdelemben felvett célszerű magatartáson túllép. Abban, ami poiétikus, van valami többlet, és ez a többlet az, ami benne a [...]

2018-05-18T23:05:51+00:00

Hamvas Béla: Kiengesztelődés

A hiteles gondolkozásnak a jelenből kell kiindulnia. A tényleges jelenlét azonban nem elég. Ez még csak szituácionizmus. A modern gondolkozást jelentékennyé az teszi, hogy a jelenkorra az egyetemes emberi mértéket alkalmazza. A jelen csak így válik mérhetővé. A mérték a hagyomány, vagyis a szentkönyvek. Ez annak a szofisztikának, amely [...]

2018-05-18T23:08:00+00:00

Hamvas Béla: A száz könyv

Hamvas Béla: A száz könyv A száz könyv a Mérték füzetek része, a füzet ide kattintva vásárolható meg. A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne [...]

2018-05-18T23:10:58+00:00

Hamvas Béla: Eksztázis

Hamvas Béla: Eksztázis – Esszé – 1. A szentkönyveket az ember kinyilatkoztatás útján kapta. Mint a hagyomány minden lényeges fogalma, a kinyilatkoztatás is a szektáknak vagy a racionalizmusnak, és így a fantazmagóriának vagy a tagadásnak esett áldozatul. Ha a hagyomány megszakad, ez a kettős törvénytelenség [...]

2018-05-18T23:12:07+00:00
Medio Kiadó