/Olvasmányok

Farkas Szilárd: Válságból válságba…

Farkas szilárd Válságból válságba Kierkegaard-i nyomok a hamvasi korpuszban Hamvas Béláról szólni még mindig hálátlan vállalkozás, akár az irodalom, akár a filozófia területén állunk, leginkább elnéző mosolyra számíthatunk. A szerző megítélésében a lehető legtágabb keretek közt mozgó vélekedésekkel szembesülünk. Néhányan a magyar kultúra legmeghatározóbb szellemét, a legnagyobb magyar írót [...]

2018-07-12T15:40:49+00:00

Tóth Judit: Mester és tanítvány?

Tóth Judit Mester és tanítvány? Weöres Sándor és Hamvas Béla alkotói kapcsolatáról Weöres Sándorról szóló monográfiákat olvasva szembetűnő a hiány, hogy Hamvas Bélával való alkotói barátságuknak csekély figyelmet szántak. Az afféle tanulmányírás, amely a Weöres költészetét ért eszmei hatásokról Hamvas nevének puszta említése nélkül kíván értekezni, nem tartható. Mint [...]

2018-07-12T15:08:41+00:00

A tettes

Hamvas Béla A tettes Részlet Hamvas Béla Csütörtöki beszélgetések c. művéből Ez az arckép-vázlat kísérlet az antiszemitizmus egyik oldalának megvilágítására. Mindjárt hozzá lehet tenni – s így bontakozik ki az arckép minden vonása teljes élességében –: az Antikrisztus egyik oldalának megvilágítására. Mint később ki fog derülni, az Antikrisztus abban a [...]

2018-06-29T14:03:47+00:00

Hamvas Béla: A száz könyv

Hamvas Béla A száz könyv A Mérték sorozat füzetei A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani. Ezúttal nem arról van szó, hogy valaki szórakoztató [...]

2018-06-28T11:36:48+00:00

Ecce homo

Palkovics Tibor Ecce homo Hamvas Béla regényéről „Nézzük meg tehát az embert, mert micsoda mulatságosabb, mint éppen az ember?” (A magyar Hyperión) Hamvas Béla Ördöngösök című regényét saját visszaemlékezése és a mű gépiratának keltezése alapján 1928-29 fordulóján mintegy másfél hónap leforgása alatt írta: „Meg akartam ismételni azt a remek időt, amit [...]

2018-06-27T00:21:55+00:00

„Itt mindennek kell lenni”

Palkovics Tibor „Itt mindennek kell lenni” (Bevezető A valóságban felébredni - Hamvas Béla. Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve című kötethez) Pillanat soha sincs hely nélkül és hely pillanat nélkül. A kettőt összefogja valami: – a sors. Mert a sors az, amely tér is, idő is, bent is, kint [...]

2018-06-27T00:13:06+00:00

Minden úgy van, ahogy nincs

Palkovics Tibor Minden úgy van, ahogy nincs Hamvas Béla szatirikus írásai „Azt mondják, a komorság az ördög arca.” Difficile est saturam non scribere – nehéz szatírát nem írni, mondja Juvenalis szatíráinak mindjárt az első könyvében, és a jelen kötetben olvasható írások tanúsága szerint ezt Hamvas Béla sem gondolta másként. Azonban [...]

2018-06-27T00:01:32+00:00

Tájak, ahová menni lehet

Palkovics Tibor Tájak, ahová menni lehet Hamvas Béla Litaija „A realitás az igazságtól való elhagyatottság.” Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” a kéziratos hagyatéknak kétségtelenül egyik legkülönösebb darabja. Nemcsak hangvétele és formája okán, hanem már keletkezésének körülményei és külalakjának gondos megformálása folytán is – mert valóban egy kis, Hamvas [...]

2018-06-26T23:53:40+00:00

Hová tűnt az eredeti Hamvas Béla? – Interjú Palkovics Tiborral

Interjú Palkovics Tiborral Hová tűnt az eredeti hamvas béla? Weiner Sennyey Tibor írása – Eredeti megjelenés: Drót.eu Vajon a korábbi szerkesztők megmásították vagy csak szerkesztették Hamvas Béla eredeti írásait? Az autorizált gépiratok és az életmű kiadásban megjelent néhány könyv között konkrét különbségek vannak. Palkovics Tiborral, Hamvas Béla hagyatékának gondozójával [...]

2018-06-25T11:10:53+00:00

Palkovics Tibor: Távlat és autonómia

Palkovics Tibor Távlat és autonómia Hamvas Béla Álarc és koszorú c. kötetéhez Babits Mihálynak 1930-ban írott levelében Hamvas Béla saját tanulmányai és „igazi,szívvel űzött” gondolatai megfogalmazásának szokatlan hangütéséről számol be, amelynek kapcsán Nietzsche, Klages és a George-kör szellemiségének megnyilatkozásait mint eltérő beszédmódjának lényeges forrásait említi. Mintegy harmincöt évvel később, [...]

2018-06-25T10:54:48+00:00