Kezdőlap
Kezdőlap2018-05-20T10:56:20+00:00

Hamvas Béla: Sarepta

Hamvas Béla Sarepta könyv(Előrendelhető a Sarepta második, javított és helyreállított szövegváltozata)

Hamvas Béla „segédmunkási-raktárosi száműzetése” alatt, 1951-56 között Inotán és Tiszapalkonyán írta meg Sarepta c. esszénaplóját. Írásának címével (sarepta = olvasztás, finomítás) egyfelől új és igen nehéz élethelyzetének értelmét és távlatát jelölte meg, másfelől – Illés próféta szűkösségből bőséget teremtő sareptai történetére utalva – épp e nehéz periódus hatása alatt a benső erők és ellenerők felszabadulására igényt tartó várakozásának ad hangot. A naplószerű feljegyzések erőteljesen kapcsolódnak ahhoz a két jelentős gondolkodóval, Szabó Lajossal és Tábor Bélával kialakított szellemi munkaközösséghez, amelynek „csütörtöki megbeszélései” 1945-48 között zajlottak – jelentős hatást gyakorolva Hamvas számos későbbi művére is.

E napló nem a létért való küzdelem hevében készült. 

Üdvtörténeti aktusnak szántam.

 – Hamvas Béla: Sarepta

Hamvas Béla idézet

Hamvas Béla

1897 - 1968

Hamvas Béla a XX. század kimagasló magyar gondolkodója, írója, regényírója, esszéistája. Hatalmas műveltségének és átfogó szemléletének látóterében foglalkozott a művészetelmélet és kultúrtörténet kérdéseivel, társadalmi és filozófiai kérdésekkel egyaránt. Életművének középpontjába azonban az emberi lét és élet alapkérdéseit, az ember végső önazonosságára vonatkozó örök kérdéseket, valamint az ezekre megfogalmazott válaszokat állította – akkor is, amikor az ősi szellemi hagyományokról és művészetekről írta magával ragadó és gyönyörűen megformált esszéit, de akkor is, amikor regényeit, elbeszéléseit vagy filozófiai tanulmányait fogalmazta. Bővebben

Hamvas Béla a szentendrei kertben 1968-ban.
Hamvas Béla idézet

Semmi sem fontosabb, mint hogy az embernek az érthetetlennel állandó kapcsolata legyen.

_________

Az ember komolysága azon a határon kezdődik, hogy mi az, amit meg lehet neki mondani.

_________

Hamvas Béla idézet

Online olvasmányok

Hamvas Béla műveiből

Hamvas Béla Alapítvány

Következő események:

Iratkozzon fel a Medio Kiadó hivatalos hírlevelére

Medio Kiadó